Видове отклонения в ортодонтията

Благодарение на методите на съвременната стоматология, които се използват в дентален център Кавидент, всички те са лечими и отстраними. Освен свързани със захапката и броя и размера на зъбите, отклоненията се делят на още три основни вида:

Отклонения в положението на отделните зъби и разстоянието между тях

Тези отклонения са една от най-честите причини, които налагат ортодонтско лечение. Дори един зъб, който е с неправилно разположение върху челюстта, може да създаде естетически и ортодонтски проблеми.

Отклоненията при отделните зъби в общия случай се лекуват чрез ортодонтски апаратчета или брекети. Консултацията със специалист в областта е наложителна, за да бъде избрано най-доброто за конкретния пациент. Ето които са най-често срещаните проблеми, когато говорим за позиционирането на отделни зъби.

Ротация: Тя засяга един или няколко зъба, които са с медио-диастален диаметър, който не е успореден с формата на зъбната дъга. Единият край на зъба е отклонен в посока, различна от нормалната. По-често се среща при постоянните предни зъби.

Инклинация: Представлява наклоняване на зъба в различни посоки заради промяна на посоката на надлъжната ос. Зъбът се накланя или към другите по зъбната дъга, или в посока към езика/бузата.

Транслация: Тази аномалия, която изисква ортодонстко лечение, представлява нарушение в подредбата заради преместване на зъби по зъбната дъга. То е корпусно, без промяна в надлъжната ос.

Транспозиция: Това отклонение се изразява в разместване на местата на зъбите - например тези на кучешкия и страничния резец. Това е най-тежкият вид смущение в положението на зъбите. Засегнати могат да бъдат както горните, така и долните зъби.

Нормата за постоянно съзъбие е зъбите да сключват постоянен контакт помежду си. А отклоненията от тази норма биват:

Диастема: Това е разстоянието между централните резци, по-голямо от 1 милиметър. Среща се както в долната, така и в горната челюст. В някои случаи това е временно отклонение, което успява да се коригира само. В други ортодонтското лечение е необходимо, за да се върне естетическия вид на усмивката.

Треми: Така се нарича по-голямото разстояние между всички останали зъби, изключвайки предните резци. Те по-често се наблюдават при млечните зъби и е погрешно да се считат за проблем, защото са по-скоро предимство. С израстването на постоянните зъби, които са по-големи, те ще имат достатъчно място, за да се развият и подредят правилно.

Липсата на треми при временните зъби може да доведе до проблеми с постоянните. А когато това по-голямо разстояние е налице при тях, може да се коригира от специалист ортодонт. Понякога при треми се появяват и проблеми с венците, защото нямат защита от зъбите.

Отклонения в ширината и дължината на зъбните дъги

Те най-общо се делят на компресия и експанзия. При компресия ширината на зъбната дъга е по-малка от обичайното, а при експанзия - по-голяма. Важно е да направим и уточнението какво трябва да разбираме под зъбна дъга - това е дъгата, която зъбите образуват на горната или долната челюст.

Компресия: По-тясната зъбна дъга най-често се дължи на проблемно развитие на лицевия скелет. При него челюстта не успява да достигне обичайните си размери и се получава невсъвместимост с другата, което води до дисхармония и нарушаване на нормалните дъвкателни функции, както и до негативен психологически ефект.

Най-често компресията възниква при горната челюст. В резултат на нея зъбите нямат достатъчно място, за да изникнат и да се подредат правилно и се изкривяват, което пък изисква тяхното коригиране.

Експанзия: По-широките от обичайно зъбни дъга са много по-рядко срещано явление. При тях зъбите имат достатъчно място и остават големия разстояния между тях, което също не изглежда естетически добре.

Има и други два вида отклонения в размера на зъбните дъги. Това са протузия и ретрузия - съответно увеличаване или скъсяване на предния участък на зъбната дъга.

Те засягат начина, по който изглеждат предните зъби. При удължена зъбна дъга те са разположени по-напред, изпъкват и трудно се прикриват от устните. Това отклонение често е в комплект с друго - компресия на зъбната дъга.

При ретрузията пък предните зъби са прибрани и наклонени сякаш навътре в устната кухина. Тази деформация се среща по-рядко, но отново се комбинира с други проблеми, които изискват цялостно ортодонтско лечение.

Отклоненията в ширината и дължината на зъбните дъги се лекуват чрез различни манипулации - пластики и отродонтски апарати. Тъй като всеки случай е индивидуален, нашият дентален специалист от Кавидент ще изготви план за лечение, след изпълнението на който ще се радваме на усмивката, за която винаги сме си мечтали.

Отклонения в симетричното разположение на левите и десните зъби и отклонения във вертикалната позиция на зъбите

Понякога при децата с млечни зъби се налага преждевременното изваждане на някой зъб, преди да е дошло времето му сам да падне. Когато това се случи, празното място, на което трябва да поникне постоянният зъб, се стеснява. Тогава възниква медиализация.

Медиализация: Нарушаване на естествената посока на зъбите, която е напред. Има и нарушена подредба на зъбите и възможно пробиване на зъби извън зъбната дъга. Това води и до нарушена дъвкателна функция и естетика в устната кухина.

В някои случаи, когато ортодонтският проблем е по-задълбочен, се стига и до ретиниране на зъби. Те не могат да пробият на повърхността на зъбната дъга, защото мястото им е заето от другите, съседни.

Медиализирането се наблюдава най-вече при задностоящите зъби, защото те пробиват последни. Лечението на този ортодонтски проблем става с дистализиране на молари чрез ортодонтски апарати с цел връщане на обичайната подредба на зъбите в горната или долната дъга.

Друг тип отклонения, които изискват специализирано лечение, са тези във ветртикалната позиция на зъбите. Най-общо се делят на инфра- и супрапозиция.

Инфрапозиция: Тя се изразява в по-ниско стоене на едни зъби в сравнение с останалите. Причините за тази аномалия са различни, като най-често се причинява от вредни навици като смукане на мръсти или биберон, които водят до непълен пробив на зъба. Когато върху него се оказва натиск, те остават в по-ниска позиция и не успяват да заемат нормалната си.

Зъбите в супрапозиция са тези, които са по-високо от останалите. При дълбоката захапка например, горните зъби покриват долните в голяма степен. Тези ортодонтски проблеми се лекуват с апаратчета и брекети.